zaterdag 12 november 2016

Ik zorg voor mijn stem, ik roep niet!

Stemhygiëne is voor jong en oud heel belangrijk. Daarom staan we deze week even stil bij het correct gebruiken van onze stem. 
Aan de hand van rijmzinnetjes komen we al snel te weten wat er helemaal niet goed of juist wel goed is voor onze stem.

Ik roep en fluister niet, anders doe ik mijn stem verdriet.
Ik ga de juf niet hard roepen, ik ga haar eerst zoeken.
Stemmen nabootsen is fijn, maar nadien zal je stem even weg zijn.
Kuchen is niet goed, het doet je stem geen goed!
Rug mooi recht, basis van een mooie stem gelegd.
Ik spreek niet boven het geluid van de radio of TV, of mijn stem kan niet meer mee.
Spreek niet boven je vrienden uit, anders gaat je stem onderuit.
Roep op de speelplaats niet te vaak, dat is voor je stem een slechte zaak.
Laat even een ander aan het woord, daarna kan jouw stem weer voort.

We maken een 'stembarometer' in de klas. Zo kunnen we zelf evalueren of we onze stem wel goed gebruiken. 


Aan de ontdektafel kunnen de kleuters verschillende opdrachten rond geluid en geluidstrillingen doen.
 De luisterhoek is één van de hoekjes van het contractwerkje. Daar geven we onze stem wat rust.Een goede houding aannemen is ook belangrijk voor onze stem. Daarom zullen we in de schrijfhoek letten op een correcte zithouding.
Het is goed om onze stem af en toe wat rust te gunnen. Daarom zal de pictogram van de stille smiley ons zeggen wanneer we eventjes stil moeten zijn. Ondertussen luisteren we naar mooie muziek (CD klassieke muziek voor kinderen) of een luisterverhaal.Om op de speelplaats niet te vergeten wat we in de klas hebben geleerd, krijgen de kleuters een 'stembandje'. Dit bandje zorgt ervoor dat we niet zullen roepen op de speelplaats of in de turnzaal.